บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมกับ แผ่เมตตา

157 comments
บทสวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตา

การสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนนั้นดีมากๆ  ทำให้เรามีสมาธิและได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันทำให้เราเจอแต่สิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต วันนี้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องอย่างไร มาทำตามเรากันได้เลย

บทสวดมนต์ก่อนนอน

เริ่มต้น เราต้องกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  (กราบ 3 ครั้ง)
บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง ของการอธิฐานอโหสิกรรมต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า
แม้กรรมใด ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้ ยกถวายเป็นอภัยทาน ให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ปราถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

เมื่อคุณสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องแล้วภาวนาบทสวดมนต์แล้ว จากนั้นให้นั่งทำสมาธิซักพักแล้วค่อยนอนจะดีที่สุด

157 comments

สาธุๆๆขอบคุณมากๆค่ะ

สาธุค่ะ
ขอบคุณค่ะ🙏🏻

สาธุ สาธุ สาธุ
ขอบคุณค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณครับ

สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณครับ

สาธุ สวดเรียบร้อยแล้วคะ

ขอบคุณครับเหมือนในหนังสือสวดมนต์เลยครับสาธุ

เข้ามาหน้านี้ ปฏิบัติ สวดมนต์ทุกวันเรยค่ะ รุ้สึกสบายใจดี

ขอบคุณค่ สาธุ ๆๆๆ ขอให้พ้นจากการทุกข์กาย ทุกข์ใจ

ขอบคุณมากครับ ขอบคุณ ขอบคุณ

ขอส่วนบุญที่ได้จากการสวดมนต์แผ่เมตตาจงส่งผลให้ทุกๆคนมีความสุขด้วยเทอญ

สาธุ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

สาธุ ขอบคุณมากๆนะครับ

สาธุ ดีมากๆ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆนะคะ

สาธุ ขอบคุณมากครับ

สาธุ ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

สาธุค่ะ ขอบคุณสำหรับบทสวดมนต์ดี ๆ นะคะ

สวดทึทุกคืน ชีวิตดี สาธุค่ะ

สาธุๆ ขอบคุณครับ

ดีมากมากครับขอบคุณครับ

สาธุๆ ขอบคุณครับ

สาธุๆๆ สวดทุกคืนดีคะ รู้สึกสบายใจ สงบ มีสมาธิ

สาธุๆๆ สวดทุกคืนดีคะ รู้สึกสบายใจ สงบ มีสมาธิ

สาธุๆๆ
สวดแล้วรู้สึกสบายใจดีค่ะ

ปกติจะสวดคาถาชินบัญชรด้วยค่ะ มีคำแนะนำมั้ยค่ะ ว่าควรสวดก่อนหรือหลังบทสวดทั้งหมดนี้ค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณมากๆค๊

สวดทุกคืนก่อนนอน รู้สึกสบายใจมากๆเรยค๊

ขอบคุณค่ะ
สวดมนต์ เเล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลย

ขอบคุณค่ะ
สวดมนต์ เเล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลย

สาธุค่ะ ขอบคุณนะคะ

สาธุ🙏🙏🙏ขอบคุณมากค่ะ

สาธุ
ขอบคุณมากนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

มีในนี้อีก เอามาแชร์กันค่ะ http://horoscope.sanook.com/56233/
#บทสวดมนต์ #บทสวดมนต์ก่อนนอน

ขอบคุนมากครับดีจริงดีมาก

สาธุครับ ขอบพระคุณมากๆครับผม

สาธุครับ ขอบพระคุณมากๆครับผม

สาธุ ขอบุญกุศลจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลาย

สาธุ ขอให้มีความสุขครับ

สาธุ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข เทอญ

สาธุ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข เทอญ

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

สาธุ สาธุ สาธุ
โมทนาบุญ ที่เผยแพร่ธรรมะเป็นทานนะครับ

http://บทสวดเจ้าแม่กวนอิม.blogspot.com/p/kuanyin-bodhisattva-goddess-mantra.html

สาธุค่ะ สวดมนต์แล้วสบายใจ

สาธุค่ะ สวดมนต์แล้วสบายใจ

ขอบคุณค่าบ
สาธุค่าบ

สาธุครับ ขอบคุณมากๆครับ สวดมนต์แล้วสบายใจ นอนหลับฝันดีครับ

สาธุครับ ขอบคุณหลายๆ

จะสวดต่อไปเรื่อยๆ ขอบคุณค่ะ

สาธุ.ขอให้สิ่งปที่่ราถนาจงสำเร็จด้วยเทอญ

ขอให้ทุกๆคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต สาธุ สาธุสาธุ...

ขอบคุณมากเลยคะ
สวดแล้วทำใให้จิตใจดีมาก

ขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งดีๆด้วยเถิดคับ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งดีๆด้วยเถิดคับ

ขอบคุณมากคับ อนุโมทนาสาธุด้วยนะคับ

ทำแล้วดีจริง ดีขึ้นเรื่อยๆ คิดอะไรที่เป็นสิ่งที่ดี สำเร็จทุกอย่างเลยค่ะ

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ สาธุๆ

ขอบคุณมากค่ะ สาธุ...

ขอบคุณนะค่ะ...ปฏิบัติทุกคืนก่อนนอน จิตใจสงบ นอนหลับฝันดีเลยค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ สาธุค่ะ

ขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกสัพสัตด้วยเทอญสาธุ

ขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกสัพสัตด้วยเทอญสาธุ

ขอบคุณมากครับ ขออนุโมทนาคุณด้วยครับ

สาธุๆๆจะพยายามสวดทุกวัน เช้าและก่อนนอนค่ะ

สาธุๆๆจะพยายามสวดทุกวัน เช้าและก่อนนอนค่ะ

สาธุ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ขอบคุณครับ สาธุ

http://monkatha.com

ขอขอบคุณครับ สาธุ

สาธุ ขอบคุณมากๆค่ะที่แนะนำบทสวดมนต์ก่อนนอน จะพายายามสวดทุกวัทั้งบ้าน และ ก่อนนอนค่ะ.

เขียนผิดค่ะขอโทษด้วยนะ ทั้งเช้าไม่ใช่ทั้งบ้านค่ะ ขอโทษด้วยจริงๆค่ะ

สาธุ หนุพึ่งหัดสวดค่ะ

สวดทุกคืนดีคะขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปนะคะ สาธุ

ขอบคุณค่ะ
สาธุค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้ผลบุญที่ลูกได้ทำในวันนี้ส่งผลดีแก่ความรักของลูกให้ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

สาธุ​ครับขอให้ผลบุญนี้จงสำเร็จเเก่ตัวข้าพเจ้า​ด้วยเทอญ

🙏 ขอบคุณสำหรับบทสวดนะคะ สาธุบุญค่ะ😊

ดีมากเลยคะ สาธุ สาธุ สาธุ คะ

ขอบคุณค่ะ
สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบคุณค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบคุณครับ สาธุ ครับ

สวดให้คุณพ่อฟังก่อนท่านจะจากไปทุกวัน​ ขอบพระคุณมากครับ

ขอบคุณ​มากค่ะ สวดเเล้วรู้สึกสบายใจมากค่ะ

ผมคนนึงที่เคยมีปัญหาเรื่องความรัก เคยได้ปรึกษา หมอดูท่านหนึ่ง ชื่อ อาจาร์ยน้ำตาล แกดูดวงแม่นมาก ช่วยเรื่องดูดวง เรียกคนรักกลับมา ตัดมือที่สามได้ ผมได้เคยทำมาแล้ว และสำเร็จมาแล้ว เขาจะดูดวงให้ก่อน

รายบุคคล คนละ 400 บาท ถ้าดูคู่เรื่องความรักคู่ละ 800 บาท (เรากะแฟน ) ส่วนเรื่องทำพิธีทำไม่ทำ เขาไม่บังคับ เขาบอก สำเร็จมาค่อยจ่ายค่าครู ปัจจุบัน ผมก้ออยู่กะแฟนคนปัจจุบันครับ รักกันมา 3-4 ปีแล้วครับ นอกจากเรื่องรักก้อสามารถดูดวงเรื่องอื่นได้เรื่องงาน การเรียน ธุรกิจ
ลองปรึกษา แอดไลน์ไอดี nana-spell

ทำไมต้องลงภาพโป๊ปลอย เพื่อขายสินค้าในเว็บบทสวดมนต์ด้วย

ขออนุโมทนาบุญผู้ที่ทำบล๊อกนี้ด้วยนะครับ ดีต่อใจมากๆครับ

Thank you very much for seeing good information.
Thank you very much for seeing good information.

Thank you very much for seeing good information.
Thank you very much for seeing good information.

Thank you very much for seeing 밤알바 information.
Thank you very much for seeing 밤알바 information.
Thank you very much for seeing 밤알바 information.
Thank you very much for seeing 밤알바 information.
Thank you very much for seeing 밤알바 information.
Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
Thank you very much for seeing 룸알바 information.
Thank you very much for seeing 룸알바 information.
Thank you very much for seeing 룸알바 information.
Thank you very much for seeing 룸알바 information.
Thank you very much for seeing 룸알바 information.

back to top